Waar staan wij voor

Met De EnergieFactor| Intervisie voor de zorg ondersteunen wij zorgprofessionals in hun werk. Professionele en persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal.

Er zijn op dit moment 80.000 zorgprofessionals te weinig. Dat tekort loopt de komende jaren op tot 135.000. Een kwart van al het zorgpersoneel gaat de komende 10 jaar met pensioen. Dat vraagt aandacht, zorg en daadkracht! En verandering... verandering in de organisatie van zorg, in de aansturing van zorg en zorgprofessionals, in de autonomie en regel- en stuurmogelijkheden van de zorgprofessional.

Zorgen voor... wordt zorgen dat...

Intervisie helpt de zorgprofessional zich bewust te worden van zichzelf: weten wie hij/zij is, weten wat nodig is om in eigen kracht te komen en wat het betekent als de balans er even niet meer is.

Wij hebben een jarenlange ervaring opgebouwd in de zorg als coach, teamcoach en intervisiebegeleider. Als kleine meisjes wilden we beide graag verpleegkundige worden. Het is anders gelopen.... Maar ons hart en werk zijn verbonden met de zorg en de zorgprofessional!

  • Posts

POST Zelfzorg voor de zorgprofessional Hoe kan ik goed voor mezelf zorgen in deze hectische omstandigheden? Tijdens de int... Lees meer

POST Ethische dilemma's voor de zorgprofessional ‘Zorgprofessionals staan regelmatig voor ethische dilemma’s, dat vereist ru... Lees meer